Công ty cổ phần Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (DHM - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  21/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 7h30’ ngày 19/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Tại khách sạn Hải  Âu, ngõ 756 đường Cách mạng tháng Tám, tổ 12, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo tình hình kinh doanh của công ty năm 2015;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
+ Các vấn đề khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.