Công ty Cổ phần dược Hậu Giang (DHG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2015

- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 26/05/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính CTCP Dược Hậu Giang, số 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/05/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.