Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2015

- Lý do và mục đích : Trả cổ tức bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu, thì cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 10:1 là (201 x 10%) = 20,1 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A sẽ nhận được 20 cổ phiếu mới, phần cổ phiếu lẻ (0,1 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở của Công ty - Lô AIII, Khu CN Giao Long, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam và xuất trình Chứng minh nhân dân/Giấy giới thiệu (đối với Tổ chức).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.