CTCP Hóa An (DHA – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/09/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 24/09/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty cổ phần Hóa An bắt đầu từ ngày 24/09/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân. Địa chỉ Ấp Cầu Hang, xã Hóa An, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai- Điện thoại (84.61) 3954458.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.