CTCP Hóa An  (DHA – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/10/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 31/10/2016.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng kế toán Công ty cổ phần Hóa An kể từ ngày 31/10/2016 và xuất trình Chứng minh nhân dân. Địa chỉ: Ấp Cầu Hang, xã Hóa An, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai- Điện thoại (84.61) 3954458.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.