Công ty cổ phần Thế giới sốTên chứng khoán (DGW – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/10/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/10/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu và tiền mặt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

a. Trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 26/10/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty: Lầu 8, Tòa nhà Ngân hàng Nam Á, 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, P.4, Q.3, TP.HCM vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/10/2015. Quý cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân khi đến Công ty làm thủ tục.

b. Trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: 10:3 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 03 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mới sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh phần thập phân sẽ được hủy bỏ.

- Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 19 cổ phiếu, số cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014 mà ông Nguyễn Văn A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành trả cổ tức là 19 x (3/10) = 5,7. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 5 cổ phiếu và 0,7 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức tại Trụ sở Công ty: Lầu 8, Tòa nhà Ngân hàng Nam Á, 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, P.4, Q.3, TP.HCM vào các ngày làm việc trong tuần. Quý cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân khi đến Công ty làm thủ tục.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.