Công ty cổ phần Thế giới số (DGW - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  31/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến thứ ba ngày 26/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Pullman, số 148 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp.HCM

- Nội dung họp:

-     Phần 1 – Các báo cáo của Ban Điều hành, HĐQT và BKS
-     Phần 2 – Các tờ trình về các vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ
-     Phần 3 – Bầu cử HĐQT và BKS
-     Phần 4 – Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.