Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai (DGL - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ ghi trong Giấy mời họp

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty – Khu CN Tằng Lỏong, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

- Nội dung lấy ý kiến: Công ty sẽ gửi kèm trong Giấy mời họp

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.