Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai (DGL– HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  29/04/2016

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền
-     Tỷ lệ thực hiện: 39,83%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.983 đồng)
-     Thời gian thực hiện: 16/05/2016
-     Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai (Khu CN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) hoặc tại trụ sở Công ty cổ phần Bột Giặt và Hóa chất Đức Giang (số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) bắt đầu từ ngày 16/05/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.