Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: sẽ được ghi trong giấy mời họp

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở công ty – 18/44 phố Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:  Sẽ được gửi kèm theo theo giấy mời họp

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.