Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/4/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  29/04/2016

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 12,09%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.209 đồng)
- Thời gian thực hiện: 16/05/2016
-  Địa điểm thực hiện:
 + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang, Số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 16/05/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.