Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày 21/04/2016.

- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ.

- Nội dung họp: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.