Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 (DCF – Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/01/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thực hiện: 01/02/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1, số 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần trừ ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật) từ ngày 01/02/2016 và xuất trình Sổ chứng nhận cổ đông, chứng minh nhân dân.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.