CTCP Du lịch và Thương mại DIC (DCD- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  13/04/2016

- Lý do và mục đích : Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện, địa điểm thực hiện và nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.