CTCP Dược phẩm Bến Tre (DBT - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  28/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 23/04/2016

- Địa điểm thực hiện: dự kiến tại Nhà hàng Hoàng Lam (số 708 Nguyễn Văn Tư, P.7, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre).

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, đề ra phương hướng kế hoạch  sản xuất kinh doanh năm 2016.
+ Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
+ Chương trình và nội dung chi tiết sẽ thông báo cho cổ đông sau.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.