CTCP Dược phẩm Bến Tre  (DBT–HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức lần 2 năm 2014 bằng cổ phiếu.

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (mỗi cổ đông đang sở hữu 10 cổ phiếu cũ được nhận 1 cổ phiếu mới)

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.