CTCP Dược - Vật tư y tế Đắc Lắk (DBM – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến tổ chức: vào lúc 8h00 ngày 21/05/2015.

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Đam San, 212-214 Nguyễn Công Trứ, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

(Trong trường hợp có  sự thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức, Công ty sẽ thông báo đến từng cổ đông trong thư mời dự Đại hội; đăng tin trên website của Công ty theo quy định).

- Nội dung Đại hội:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.

+ Báo cáo tài chính 2014 đã được kiểm toán ; mức chi trả cổ tức năm 2014.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của công ty năm 2014.

+ Thông qua phương án phân phối và  sử dụng lợi nhuận năm 2014.

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

+ Một số nội dung quan trọng khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.