CTCP Dược - Vật tư y tế Đắc Lắk (DBM - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  04/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Lúc 8h00 ngày 28/04/2016.

- Địa điểm thực hiện:  Khách sạn Đam San, 212-214 Nguyễn Công Trứ, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Nội dung họp:

1/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
2/ Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán ; mức chi trả cổ tức năm 2015.
3/ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của công ty năm 2015.
4/ Thông qua phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2015.
5/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016. 
6/ Một số nội dung quan trọng khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.