Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (DBC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/10/2015

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/10/2015

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam - số 35 đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Nội dung họp: Thông qua tỷ lệ chi trả bổ sung cổ tức năm 2015 bằng tiền.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.