Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng (DAE - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  08/04/2016

-     Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
-     Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
-     Thời gian thực hiện: 22/04/2016
-     Địa điểm thực hiện: Nhà khách T26 – Số 1 Quang Trung, Đà Nẵng
-     Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.