Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng (DAE – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt; Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

1. Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt

- Tỉ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)

- Thời gian thanh toán: 15/12/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 15/12/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

2. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

- Tỉ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo đến Quý cổ đông sau

- Địa điểm thực hiện: Nhà khách T26 – Số 1 Quang Trung, Đà Nẵng

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo đến Quý cổ đông sau

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.