Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh (DAC- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  10/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 25/03/2016 đến ngày 31/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh – Tổ 35 thị trấn Đông Anh – huyện Đông Anh – thành phố Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.