Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2015

- Lý do và mục đích : Chi trả cổ tức 06 tháng cuối năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 29/05/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại:

Phòng Kế toán Công ty cổ phần phát triển Đô thị Công nghiệp số 2

Địa chỉ: H22 Võ Thị Sáu, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

ĐT: (84-61) 3817742, fax: (84-61) 3817768

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.