CTCP Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 (D26 – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thanh toán: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.400 đồng)

- Ngày thanh toán: 15/07/2015

- Địa điểm thực hiện:    

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kinh tế - Tài Chính,  Công ty CPQuản lý và Xây dựng Đường bộ 26 (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/07/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.