Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 (CX8 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 5,1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 510 đồng)

- Ngày thực hiện: 10/03/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng trụ sở chính Công ty. Phòng 1501 tòa nhà Constrexim 8, km 8 đường Nguyễn Trãi – C7 phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ 8h30 đến 11h30 và 13h45 đến 15h45) bắt đầu từ ngày 10/03/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.