Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 (CX8– HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/1/2017

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/01/2017

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 4,2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 420 đồng)
- Thời gian thực hiện: 25/01/2017
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng trụ sở chính công ty, phòng 1501 Tòa nhà Constrexim 8, km 8 đường Nguyễn Trãi- C7 phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ 8h30 đến 11h30 và 13h45 đến 15h45), bắt đầu từ ngày 25/01/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.