Công ty cổ phần Vinam (CVN – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/04/2015

- Lý do và mục đích:                   Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:                  1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian và địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau tại thư mời đại hội

- Nội dung họp: Theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.