CTCP Chế tạo máy Vinacomin (CTT - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/9/2017

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2017

- Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ  đông để chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
- Thời gian thanh toán: 28/09/2017
 - Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Phòng kế toán tài chính (vào buổi chiều các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/09/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.