Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (CTS – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 6% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 06 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu được chia làm tròn xuống hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy. 

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.201 cổ phiếu CTS sẽ được quyền nhận thêm: 1.201*6/100 = 72,06 làm tròn xuống thành 72 cổ phiếu CTS, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng Dịch vụ Chứng khoán – CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, địa chỉ: số 306 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.