Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (CTS- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2016 

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 29/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Sheraton Hà  Nội, K5 Nghi Tàm, số 11 Xuân Diệu, quận Tây Hồ, Hà  Nội

- Nội dung họp: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016 và một số vấn đề khác

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.