Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 5 năm 2015

- Địa điểm thực hiện: Nhà hàng Sonadezi, số 35 đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Nội dung họp: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015 và các nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.