Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  22/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 12/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Nhà hàng EROS PALACE, số 15 đường Đồng Khởi, Phường Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Nội dung họp: Tổ chức phát hành sẽ gửi theo thư mời họp và đăng trên Website của Tổ chức phát hành.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.