Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  05/05/2016

- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 15% (1cổ phiếu – nhận 1.500 đồng)
- Thời gian thực hiện: 13/05/2016.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO, bắt đầu từ ngày 13/05/2016 (các ngày làm việc trong tuần). Địa chỉ Công ty số 168 Khu phố 11, Phường An Bình, TP Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai, điện thoại 0616.291.081.
(Nhà đầu tư vui lòng truy cập website www.cuongthuan.vn để biết thêm chi tiết)

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.