Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/07/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 15/07/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại: CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO, bắt đầu từ ngày 15/07/2015 (các ngày làm việc trong tuần ). Địa chỉ Công ty số 168 Khu phố 11, Phường An Bình, TP Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai, điện thoại 0616.291.081.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.