Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec (CTD - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  16/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 12/04/2016.

- Địa điểm thực hiện:  Dự kiến tại Khách sạn New World Sài Gòn- số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua các nội dung theo quy định đối với Đại hội cổ đông thường niên.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.