Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec (CTD – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 50 %/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 19/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại: Phòng Tài chính Kế toán - CTCP Xây dựng (Cotec), tầng 11, số 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 19/06/2015 (các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.