Công ty Cổ phần Gia Lai CTC (CTC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/04/2015

- Lý do: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:  Đối với cổ phiếu phổ thông: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 22/05/2015.

- Địa điểm thực hiện: 18 Lê Lai, Thành phố Pleiku, Gia Lai.

- Nội dung họp: sẽ thông báo sau trong thư mời họp tới Quý cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.