Công ty Cổ phần Gia Lai CTC (CTC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/04/2016

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
Thời gian thực hiện: dự kiến 13h30 ngày 20/05/2016.
Địa điểm thực hiện: Tre Xanh Plaza, 18 Lê Lai, Thành phố Pleiku, Gia Lai.
Nội dung họp:  sẽ thông báo sau trong thư mời họp.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.