Công ty Cổ phần Vinavico (CTA – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 5/2015

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Công ty cổ phần Vinavico – Tầng 8, tòa nhà số 169, đường Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Nội dung họp: Tổng kết kết quả sản xuất 2014, Kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2015 và một số vấn đề khác.                    

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.