Công ty Cổ phần Công trình 6 (CT6 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  04/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  Dự kiến từ ngày 04/04/2015 đến 30/04/2015 (thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)

- Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty cổ phần Công trình 6 – Tổ 36 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến: Dự thảo chương trình và nội dung sẽ được thông báo sau trên website công ty và gửi tới các cổ đông theo danh sách do VSD cung cấp.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.