Công ty Cổ phần Công trình 6 (CT6 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2015

- Lý do: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 28/05/2015

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (Công ty chứng khoán) nơi mở tài khoản lưu ký cổ phiếu.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần công trình 6 - tổ 36, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) kể từ ngày 28/05/2015. Cổ đông đến nhận cổ tức phải mang theo chứng minh nhân dân để đối chiếu, kiểm tra. Trường hợp nhận thay phải có Giấy ủy quyền hợp pháp (Giấy ủy quyền có công chứng).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.