CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 (CT3 – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/8/2015

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 tại 136/1 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. HCM

- Nội dung cuộc họp: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để tăng vốn Điều lệ công ty.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.