CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 (CT3 – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/10/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/11/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15.5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.550 đồng)

- Ngày thanh toán: 17/11/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 tại 136/1 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. HCM vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 17/11/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.