Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam (CSV – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2015

- Lý do và mục đích:          Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.600 đồng)

- Ngày thanh toán: 12/06/2015

- Địa điểm thực hiện:    

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Phòng Kế toán – Tài Chính (Lầu 5, số 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 12/06/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.