Công ty CP Công nghiệp cao su Miền Nam (CSM – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/11/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  23/11/2016

 Lý do và mục đích:     Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 12/12/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/12/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.