Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 9% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 9 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Phương án làm tròn - Số cổ phiếu mới phân phối cho cổ đông được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông năm giữ phần cổ phiếu có phần lẻ thập phân đó.

- Ví dụ: Cổ đông nắm giữ 101 cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 100:9. Cổ đông nhận được cổ phiếu mới tương ứng 101*9% = 9,09 cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên số cổ phiếu thực tế nhận được là 9 cổ phiếu và 900 đồng tiền mặt cho 0.09 cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu này sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam - Lô CC5A bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.