Công ty cổ phần Thuốc Sát trùng Cần Thơ (CPC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 20/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Thành phố Cần Thơ (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau).

- Nội dung lấy ý kiến:  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.