Công ty cổ phần Thuốc Sát trùng Cần Thơ (CPC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/6/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  06/06/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 30/06/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thuốc Sát trùng Cần Thơ vào các ngày làm việc từ 30/06/2016 và xuất trình chứng minh thư nhân dân, giấy Ủy quyền hợp lệ theo quy định của Pháp luật và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.