Công Ty Cổ Phần Vật Tư - Xăng Dầu (COM – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/11/205

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2015.

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 40%/cổ phiếu (4.000 đồng/cổ phiếu)

- Thời gian thực hiện:       10/12/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu; Địa chỉ: Tòa nhà COMECO Tầng 9 số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 10/12/2015 và xuất trình CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.