Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư (CNT- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  07/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: Sẽ thông báo sau

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.